Visit SV

Germund Jonaes stig - Göteryd

Adress: Göteryd Visa karta

Adress: Göteryd

Gör en tidsresa från nutid och tillbaka till stenåldern Det är ett spännande område kring sjön Römningen. Vet du att det är Sveriges, Europas, ja kanske till och med världens tätaste område med hällkistor! I det här området har det funnits människor under lång tid och då finns det förstås många historier att berätta. I området runt sjön finns skyltar där du kan ta del av historiens vingslag. Gångstig på 3 km, start öster om kyrkan. Kartor finns i Hembygdsparken.

Med start strax öster om Göteryds kyrka kan du gå en skyltad kulturstig (Germund Jonaes stig), och läsa om folk och händelser från förr, om bland annat varför Klockare-gölet heter så och vad prästen Germund Jonaes gjorde. Stigen är ca 3 km lång och lätt att gå. Vanliga skor räcker gott, om det inte regnat mycket.

Visa mer