Visit SV

Pehr Hörbergs födelsehem - Övraön

Ruiner och minnessten. Här växte den fattige pojken upp som skulle bli en av våra största kyrkomålare (1746-1816). Han motiv är främst religiösa.

Vägbeskrivning: Från Älmhult, riksväg 120 mot Tingsryd till Fanaholm cirka 9 km avtag till höger vid sågverket mot Ön cirka 3 km.

Visa mer