Visit SV

Vandrings- och kulturstigar Hallaryd

Visa karta

I området kring Hallaryd finns goda vandringsmöjligheter. I området finns två motionsslingor på 1,5 respektive 3 km. Det finns vidare två naturstigar på 500 m respektive 3 km. Vidare finns även en vandringsled på 2 km med informationsskyltar kallad Pers stig, leden följer Lillån till den forna numera obebodda byn Hallarum där ett antal ruiner kan studeras.

Sevärdheter Pers stig:
1. Rester efter dammfäste
2. Modell av skvaltkvarn
3. Torpruin efter Adolf på Hallarum
4. Tre ruiner (ingen skylt idag)
5. Hallseryds kanal
6. Torpruin efter Johannes stuga.

Visa mer