Visit SV

Tullbergs gran

Visa karta

På slutet av sjuttonhundratalet fanns en man som hette Tullberg. Han blev felaktigt anklagad för stöld och uttalat "Är det så att jag blir beskylld för att vara tjyv, så ska jag bli en tjyv." Han gjorde många brottsliga handlingar under sitt liv och blev efterlyst. Han kom till området kring Göteryd där han under tid gömde sig i en grotta. Det blev slutligen en belöning för den som kunde gripa honom. Belöningen intresserade många i göterydstrakten och vid trettio års ålder blev han skjuten och nedstucken med kniv under en gran i göterydsområdet.

Både grottan och granen är nu sägenomspunna platser i sagobygden och kan besökas. På platserna kan också hela berättelsen läsas på informationsskyltar.

Visa mer