Visit SV

Konstrunda i Älmhult centrum

Adress: Älmhult Visa karta

Adress: Älmhult

2,6 km lång konstrunda i centrum Tar cirka 1-2 timmar. Papperskarta kan hämtas på turistinformationen.

1. Älmhults kyrka
År 1930 fick Älmhult en egen kyrka, ritad av arkitekt Knut Nordenskjöld.
Tidigare var Älmhultsborna hänvisade till Stenbrohults kyrka. Orgeln är från Italien och invigdes 2009.

2. Rondell: Skyltar
Detta konstverk från 2016 innehåller ett collage av vägmärken från världens alla hörn. De kan tolkas som representanter för alla utländska gäster och nysvenskar som finns i Älmhult. Konstnären är David Svensson.

3. Rondell: Flaggor
Konstnären David Svensson har i detta verk från 2016 förenat existerande nationsflaggor i nya kombinationer för att symbolisera våra nya identiteter.

4. Vattentornet
Byggdes 1965 och är 52 m högt. Exteriören pryds av konstverket ”Dansande träd” från 1994 av Arne Persson. Färgvalet är inspirerat av vägmärken, för att knyta ihop marknivån med den höga höjden.

5. Missionskyrkan
Den pittoreska kyrkan uppfördes 1894. Tornet byggdes 1900 och missions-huset kom då mer att likna en kyrka. Missionshuset var Älmhults första offentliga byggnad, förutom stationen, och användes till många olika slags möten t ex föreläsningar, fackföreningsmöten samt val. Kyrktornet har inga klockor.

6. Torgbrunnen
Torgets gamla brunn restaurerades på 1980-talet. Konstnären Torgny Larssons aluminiumkonstverk invigdes 1988. Inskriptionen lyder: ”Jag älskar att betrakta himmelen och jag ler när jag ser stjärnorna”

7. Linnéstatyn
Carl Eldh (1873-1954) skapade statyn av blomsterkungen Carl von Linné. Linné föddes i Råshult, Älmhults kommun, år 1707. Statyn invigdes 1946.

8. Kulturhuset Blohmé
På platsen där Kulturhuset ligger byggdes Älmhults första skola (det grå huset som numera står till vänster). Den stora röda tegelbyggnaden är det tredje huset på tomten som har innehållit skolsalar.

8. Skolflickan
Utanför Kulturhuset Blohmé finns en staty av en flicka. Konstverket är gjort av skulptör Peter Linde och invigdes 1988.

8. Djuren som klättrar
De fantasifulla ”älgoparderna” från 2016 är gjorda av konstnär Kaj Eng-ström.

8. Konstutställningar
När biblioteket är öppet finns ett antal konstutställningar att titta på i Kul-turhuset Blohmé.

9. Stenvalvsbron
Fontänen är byggd av svart granit, diabas, som finns i stenbrotten runt Älmhult. Konstnär är Takashi Narahas. Konstverket invigdes 1987.

10. Älmhults stationssamhälle
Området runt Älmhult station är en kulturmiljö av riksintresse då det speglar det sena 1800-talets samhällsbyggnadsideal. Från stationstrappan kan man tydligt se det rutnät av gator som har anlagts vinkelrätt mot torget, just som O F Sanders hade tänkt sig.

11. Köpmantunneln
Utsmyckningar av Hans Hedlund från 1996: ”Skogen, stenen och vattnet”.

Visa mer

Om denna aktivitet