Visit SV

Hökhults naturreservat

Adress: Hökhult, 34393 Älmhult Visa karta

Adress: Hökhult, 34393 Älmhult

Hökhult ligger beläget vid sjön Möckelns södra strand, strax nordväst om Älmhults samhälle. Reservatet är variationsrikt och innehåller både bokskog, blandädellövskog, lövsumpskog och trädklädda betesmarker. Området är sedan lång tid präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen och stenmurar.

Här finns stora naturvärden knutna till både skog och betesmark med många grova, gamla ädellövträd. På de äldre träden i området hittas flera ovanliga lavar och mossor, och här finns gott om hackspettar av olika slag.

I reservatet Hökhult finns flera värdefulla naturtyper. Bokskogen i norr, kallad Bokebacken, sluttar ner mot sjön Möckeln och är en av de viktigaste miljöerna. Träden är gamla och skogen innehåller en hel del död ved i form av både högstubbar och liggande stammar och grenar. Här växer de rödlistade lavarna bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT) och kortskaftad parasitspik (VU) på äldre bok. I bokskogen finns också ett flertal ytterligare mossor och lavar som signalerar skyddsvärd skog, t.ex. barkkornlav och fällmossa.

Betesmarkerna i Hökhult består av en blandning av öppna och trädklädda områden. Stora naturvärden finns i träd- och buskskiktet och särskilt värdefulla är de gamla lindar som tidigare varit hamlade. Flera av dem är ihåliga och några har fallit omkull på marken, på en del av dem växer den ovanliga svampen lindskål. Här finns också stora grova hasselbuskar, gammal asp och lönn och grova vidkroniga ekar och bokar. Bårdlav, grynig filtlav och fällmossa finns på lönn i betesmarkerna.

Närmast ljungbyvägen finns en lövsumpskog med al och björk. Luftfuktigheten i sumpskogen är mycket hög, vilket gynnar uttorkningskänsliga mossor och lavar.

I blandädellövskogen vid strandkanten i sydöstra delen av reservatet finns några mycket grova lindar som bär spår av tidigare hamling. Dessa lindar är minst ett par hundra år gamla och är delvis ihåliga och rötade av ve

 

Visa mer

Om denna aktivitet

Build: 2000-01-01 00:00:00, Host: online3core18, DB: o3.cbguide-5814.cbischannel-347.v1 online3data04.db.citybreak.com:8080, Controller: Todo, Action: showdetails