Visit SV

Östra Tångarne natureservat

Adress: Tångarne Smedsgård, 34371 Diö Visa karta

Adress: Tångarne Smedsgård, 34371 Diö

Östra Tångarne natureservat är ett natureservat med både land och vatten som ligger mellan Diö och Höö. Området består av lövdominerad blandskog, alsumpskog, betesmarker, en strandzon utmed sjön, marker som årligen översvämmas samt en sjöyta i sjön Möckeln.

 

Området utgörs huvudsakligen av den fastighet som Naturvårdsverket har köpt. För mindre hackspett och mindre flugsnappare är Möckelnområdet ett av de viktigaste häckningsområdena i landet. Många mycket sällsynta vedlevande skalbaggar lever i de olika skogsbiotoperna. I norr finns en del som är skyddad som natura2000-område. Berggrunden inom området är stråkvist gnejsig granit och grönstenspåverkad på grund av det stråk med hyperitdiabas som passerar östra sidan av sjön Möckeln. Berggrunden täcks till stora delar av morän och även torv finns utbildat i lägre områden. Detta är en grund för den lundartade skogsmiljön och de många kalkgynnade arterna som växer där.

Strandskogen mot Möckeln är rik på multnande ved och strukturen bibehålls genom den naturliga vattenregim med en vattenståndsskillnad på ca 1,5 m mellan hög- och lågvatten. I översvämningszonen finns bland annat den sällsynta och hotade hårklomossan.

Många av naturvärdena är kopplade dels till hävden av jordbruksmarken men även till den återgång till skogsmark som har skett framförallt under andra hälften av 1900-talet. Restaureringshuggningar har skett i betesmarkerna i flera omgångar. Efter detta är betesmarkerna en mosaik av öppna och lite mer slutna partier med ek, lind, lönn och hassel. Mosaiken i betesområdet är viktig för flera mindre allmänna fjärilsarter bl.a. allmän metallvingesvärmare och liten bastardsvärmare.

I öster finns en slåttermad med klockgentiana som restaurerades 2004-2005 och slogs 2006. Vid varje uppföljning syns allt fler blommande klockgentianor. Varje år blommar sammanlagt cirka 3 500 stänglar på olika delar av maden.

Den södra delen av området påverkades starkt av stormen 2005 som fällde stora delar av skogen. Stora arealer skog föll inom loppet av några timmar. Huvuddelen av det stormfällda virket arbetades upp, varefter två områden betesfredades genom stängsel

Visa mer

Om denna aktivitet

Build: 2000-01-01 00:00:00, Host: online3core17, DB: o3.cbguide-5814.cbischannel-347.v1 online3data04.db.citybreak.com:8080, Controller: Todo, Action: showdetails