Visit SV

Stockanäs naturreservat

Visa karta

Stockanäs naturreservat är 17 hektar stort. Det finns inga skyltade stigar inom reservatet endast i den den östra delen finns en skogsväg. Vissa delar av reservatet ska restaureras för att öka ädellövskogen och slåttermarken.

Vägbeskrivning: Från Älmhult ca 6 km norrut på väg 600. Skylt till Stockanäs, reservatet ansluter till denna väg efter cirka 1 km.

Visa mer