Visit SV

Vandrings- och kulturstig- Såganäs

Visa karta

Ett stycke leende sydsmåländsk natur med minnen från gammal bondekultur i "blomsterkonungen" Carl von Linnés födelsesocken. Ett 30-tal skyltar beskriver olika trädslag och kulturminnen. Leden på cirka 2 km sträcker sig i ett gammalt odlingslandskap med "lyckor", rösen och murar. Rester från småjordbruken finns överallt. Skogsholmarna bär spår av lövtäkt.

Det öppna och ljusa landskapet ger upphov till en mångsidig flora. Strax öster om Linnés Råshult finns även Såganäs friluftsbas med grillplatser och servicehus. Friluftsbasen är även kanotrastplats.

Vägbeskrivning: Från Älmhult, väg 23 norrut mot Växjö. Efter cirka 6 km skylt till vänster.

Läs mer här: http://www.almhult.se/4.72d0c2a614081ed78de47d4.html

Visa mer