Visit SV

Sockertoppen

Visa karta

Mitt i samhället Diö ligger den säregna "Sockertoppen". Den är gästgivaren Sven Jönssons bidrag till nödhjälpsarbetet. Ur Jönssons åkrar samlades 1867 de lyftbara stenarna i en stor hög. Det var ett privat nödhjälpsarbete. "Sockertoppen" har i botten en diameter på 15 meter. Höjden är fem meter. Högen uppskattas innehålla omkring 750 kubikmeter sten.

Citat om sockertoppen
Raskt hade han brutit upp, på fastande mage. Civilisationen i form av Diö, låg intill. Första mötet där hade varit en människas verk. En väldig, avhuggen kon av sten reste sig på en tomt. Den måste ha kommit till så här. En man hade odlat upp och behövt lägga stenen i närheten. I stället för att ordna stenen som en mur runt ägan hade han valt ett obrukbart hörn, kanske ett fuktigt hål. Där fick stenen vila. Mödan att bryta stenen hade varit stor. "Nog skull det å lättare om jag gjorde stenhögen som ett monument över mig och min gärning", hade han tänkt. Det krävs en envishet i botten vid sådana företag, men denna är lättare att hålla fast vid om den sporras av tanken på ära och odödlighet. Så trodde den förbipasserande det hade gått till då den envise mannen lagt sten till sten, varv till varv, meter till meter. Vandraren kom inte mannen närmare. Han torde sedan länge ha återvänt till den jord han ville befria från varje Smålandsbondes gissel: stenen. "Sockertoppen" hade han just lämnat efter sig och kommit upp på gamla riksvägen?

Texten är citerad från sid 37-38 ur boken "Vägen till Santiago de Compostela" av Rolf Enander.

En modern pilgrim på jakt efter det medeltida Europa eller hur idén att gå 5 000 km i den heliga Birgittas fotspår blev till något mer.Citat om Helmer Lindströms café i Diö
Nu kom den tid på dagen då lusten att skriva var som störst. Den brukade infalla vid elva-tolvtiden. När han fick se Lindströms kafé tvekade han inte. Han träder in i ett rum som andas 40-tal. De ljusa björkmöblerna med perstorpsplatta på borden är intakta. Här har tiden tillåtits stå stilla. Hela kaféet står i samklang med pilgrimens långsamma rytm. Han känner sig hemma i det 40-tal som sett honom födas. Emellertid är ägaren och tillika kafégossen en ytterst kvick 80-åring med 90-talstempo. Han visar en stor respekt för gästen genom sitt propra yttre: svart fluga, vit skjorta och oklanderligt pressade svarta byxor. Mazarinen till kaffet är kommen från egen ugn och chefen är inte bara servitör utan tillika konditor. "En får ente lägga se te", svarar han när vandraren undrar om inte pensioneringen står för dörren. Det blev säkert tre timmar vid bordet. Flera små artiklar att skicka hem till tidningen skapades. Ibland tittade Helmer Lindström in för att förvissa sig om att det inte krävdes påfyllnad. Det märktes att vissa kört omvägar för att njuta autenticiteten på stället. Ett medelålders par hade drabbats av vårkänslorna och glidit genom Kronobergs län på sin Harley Davidson med sidvagn. Denna lördag skulle Helmer få sin årliga påhälsning. Deras med värdighet slitna skinnjackor hängde snart prydligt över stolsryggarna med sin 40-talspatina?

Texten är citerad från sid 38-39 ur boken "Vägen till Santiago de Compostela" av Rolf Enander
En modern pilgrim på jakt efter det medeltida Europa eller hur idén att gå 5 000 km i den heliga Birgittas fotspår blev till något mer.

Visa mer