Visit SV

Stolpastugans Marknadsplats

Visa karta

Den gamla marknadsplatsen är en gammal samlingsplats. Här har det en gång i tiden funnits timrade marknadsbodar, som mest ett 50-tal, för drygt 100 år sedan. Det befintliga huset byggdes på 1700-talet. Intill marknadsbodarna låg "Oxbacken" för kreatursförsäljning. Här fanns även en dansbana, fortfarande i bruk i början av seklet. En välbevarad milstolpe finns intill platsen.

Visa mer