Visit SV

Svinaberga och Svinabergabron eller Bergagårdsbron

Visa karta

Små åkerlappar och välbyggda stenmurar ger området karaktär. Vackra lövskogsdungar ramar in landskapet.

Den gamla vägen går över en välbevarad 8-valvs stenbro "Svinabergabron" även kallad Bergagårdsbron
som byggdes i början av 1800-talet av den i våra trakter kände brobyggaren från Hamneda "Bro-Nisse". Förutom för sin kunnighet som brobyggare är "Bro-Nisse" också känd som systerson till P H Ling - gymnastikens fader. Bron visade sig vara ett utmärkt hantverk och med endast en renovering (år 1910) var den fullt användbar ända fram till 1951 då den nya bron över Helge å stod färdig. Under de följande åren tilläts bron förfalla och i sent 1970-tal framförde ägaren Vägverket tanken på rivning av bron. Genom uppoffrande arbete av bygdens folk förhindrades rivningen och bron restaurerades för att bevaras för eftervärlden. Detta arbete var klart under vintern 1983.

Strax intill kan en tjärdal samt en beckkokare beskådas.

Vägbeskrivning:

Visa mer