Visit SV

Tjärdal i Jonsboda

Visa karta

"På gårdagens stigar" är en vandringsled på ca 5 km.
Skyltar som berättar om platsens historia finns uppsatta utefter stigen. Bygden här omkring var särskilt känd för tjärbränning och beckkokning.

En tjärdal eller tjärbränna, är en, i en backsluttning utgrävd räna som rensats från sten, gjorts mycket slät och trampats hård. Nertill avslutas rännan med en av sten murad vall, täckt med jord. I rännans botten är ett hål upptaget genom vilket tjäran rinner ner i uppsamlingskärl. När tjära skall framställas fylls hela rännan, med god råge, med småhuggen kådrik furuved. Det hela täcks därefter med ett tjockt lager granris och jord för att hindra "tjuvdrag". I en öppning längst upp tändes nu på, och en blåsbälg kopplas till för att få upp hettan så att kådan effektivt smältes ut ur furuveden. Efterhand som kådan smälter och veden förkolas flyttas blåsbälgen neråt utefter "brännan". Kådan (tjäran) rinner efterhand ner efter dalen, ut genom hålet nertill där den kan uppsamlas i därför avsedda kärl. Tjära var i gamla tider en inte oväsentlig svensk exportvara.

Text av John Käll och hämtad ur boken "Värt att se, värt att uppleva i Älmhults kommun

Visa mer