Visit SV

Älmhults torg med omnejd

Adress: Stortorget, 34330 Älmhult Visa karta

Adress: Stortorget, 34330 Älmhult

Under större delen av 1900-talet indelades torget i tre avgränsade delar. Närmast stationen fanns en del med höga träd och gräsbevuxen mark. Ursprungligen gavs järnvägsanställda här möjlighet att odla för eget bruk. Området började då kallas ”spenatkoppen”, ett uttryck som fortfarande lever kvar hos infödda Älmhultsbor. Nu pryds denna del av perennplanteringar och en fontän med diabasskulptur.

Mittdelen utgörs av en hårdgjord yta med typisk torgkaraktär. Här pågår fortfarande i våra dagar torghandel.

Den norra delen av torget, närmast kommunhuset, har förändrats flera gånger men har alltid innehållit promenadstråk. Skulpturen av den unge Linné är skapad av Carl Eldh och invigdes 1946.

På Älmhults torg ser Linné ut över torget från sin upphöjda plats, med en blomma i handen. En bronsstaty av Carl Eldh uppförd 1946.

Carl Eldh
1873-1954, skulptör. Han var från början ornamentbildhuggare, och under studie-åren i Paris 1896-1903 livnärde han sig som träsnidare. Här insirerades han av Rodin till den mjuka impressionistiska stil som präglar hans tidiga kvinnoskulpturer. Efter hemkomsten till Sverige utvecklades
hans konst mot en renare och kraftfullare realism, och han blev en av våra flitigaste monumentalskulptörer. De stora monumentalverken, såsom Engelbrekt i Arboga och Brantingmonumentet på Norra Bantorget i Stockholm, har en kraftfullare form och präglas av idealt och socialt patos. Andra offentliga verk är Prins Gustav i Uppsala, den unge Linné i Älmhult och Uppsala, samt i Stockholm Strindbergsmonumentet i Tegnérlunden och Löparna utanför Stadion.

På torget finns också en torgbrunn uppförd 1988 av Torgny Larsson.Inskriptionen på brunnen lyder: "Jag älskar att betrakta himmelen och jag ler när jag ser stjärnorna."

Framför stationen finns en skulptur i form av en stenvalvsbro med springvatten av Takashi Narahas uppförd 1987. Fontänen är byggd av svart granit, diabas, som finns i stenbrotten runt Älmhult.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Gatuadress
    Stortorget
  • Postort
    34330 Älmhult