Visit SV

Göteryds Hembygdspark

Adress: Hembygdsvägen 16, 34397 Älmhult Visa karta

Adress: Hembygdsvägen 16, 34397 Älmhult

Göteryds Hembygdspark ligger vackert belägen mitt i kyrkbyn. Här finns följande:

Äldre torp från Romarehylte med grästak. Torpet var bebott till 1945. Hembygdsföre-
ningen köpte torpet 1949 av Edvin Johansson, Brokhult, för 500 kronor. Föreningen fick
2 000 kronor av kommunen för transport och uppförande. År 1950 flyttades torpet av
bland annat Einar Nilsson och Gunnar Johansson, Hultet. Muren har Egon Jonsson,
Strömmaköp, gjort. I denna stuga finns en del äldre saker som var vanliga i hemmen under 1800-talet och även in på 1900-talet.

Dagsverkstorp från slutet av 1700-talet, som kallas ”Franzénstugan”. Denna stuga låg i
Ramnäs mot Hultet på vänster sida cirka 100 m från väg 120. Stugan ägdes och beboddes av Jakob Franzén, därav namnet. Hembygdsföreningen köpte stugan 1953 för 50 kronor. I byggkommittén ingick Arne Magnusson, Einar Johansson, Lennart Johansson och John Göransson, samtliga Hultet. Muren har Egon Jonsson, Strömmaköp, gjort. Målningsarbeten är gjorda av Valfrid Andersson, Arveka. Samma år gjordes en del reparationsarbeten i Göteryds kyrka, varvid hembygdsföreningen fick en del äldre golvplankor som legat i kyrkan. Dessa plankor är nu golv i Franzénstugan.

En äldre ladugård som Ester och Emil Johansson från Burhult har skänkt. Pannorna på taket kommer från gamla verkstaden på bruket i Delary.

Visa mer

Om denna aktivitet