Visit SV

Fiskekort - Gustavsfors

Visa karta

Fiskekort för GUSTAVSFORS köpes från 2018 endast via www.ifiske.se
Ädelfiske med olika sträckor för flugfiske och spinnfiske.
Fiskevatten: Gustavsfors - Strömsträckan.

Fiskarter: Öring

Bestämmelser:
Fisket i Helge å är tillåtet i perioden från den 1 april till den 30 november. Fiskekortets giltighet är angivet på kortet och berättigar till fångst av 2 regnbågar per dag för dagkort, 3-dagars kort och årskort. För årskort gäller dessutom en maxfångst på totalt 25 regnbågar. Regnbåge får inte återutsättas. Vid uppfylld fångstkvot avslutas fisket alternativt löses nytt fiskekort.

Öring och harr är fredade och ska återutsättas i oskadat skick. Det är förbjudet att fiska efter mal som är fridlyst i Sverige. Vid oavsiktlig fångst av mal ska denna omgående släppas tillbaks i ån. Fisk som sätts tillbaks ska inte tas upp ur vattnet. Lossa kroken medan fisken ligger kvar i vattnet.

Fiskeförbud råder på markerat område vid Brokabygden. På sträckor med spinnfiske avses fiske med drag, jigg, spinnare, wobbler och kastflöte. För information om mete, se www.gustavsfors.info.
Fiske från båt, flytring eller kanot är förbjudet i Helge å på vissa sträckor.

Visa mer

Om denna aktivitet